Området Ängsvik ligger mitt på Ljusterö i norra delen, här har ön varit delad av vatten om inte stora vägen byggts då man inte gjorde en bro utan fyllde igen den smala förbindelsen och anlade väg. Ha en trevlig stund på vår privata webb!

Den gamla pumpen som tillhört det ursprungliga torpen i Ängsvik (bilden tagen av Ola Einarsson ).

Mätstation Netatmo i Ängsvik!