Titta pa fartyg med AIS system vilket finns i hela varlden se t.ex Finlandfartyg och farjan till Ljustero, klicka pa batar och fa mer information.