Vägsamfällighten saknar egen webb och mailar ut information...