Detta är en grupp som gemensamt finansierar bastubåten i fantastisk i Ängsvik på Ljusterö, medlem är begränsat till fastighetsägare i Ängsvik. Medlemskap tillhör inte fastigheten utan betalande ägare av fastighet i Ängsvik, till en kostnad som styrelsen bestämmer i samråd vid årsmöte.

Att boka bastun sker via boka.se och för att komma åt bokning måste behörighet tilldelas, normalt ett konto per fastighet som har tillträde. Alla som är medlemmar tilldelas en nyckel till bastun som skall vara låst när man lämnar bastun samt att bastun är städad.

OBS! Inget sjövatten på bastuaggregatet, Endast färskvatten från vår brunn då bastuaggregatet annars rostar onormalt snabbt

Boka alltid ditt besök så vi vet hur mycket bastun används! Kalender för bokning finns här Ängsviks Bastubåtsällskap

 På Facebook finns bastubåtsällskapet här gruppen delar vi allt om bastubåten underhåll, användning, förslag och information vad som gäller m.m.