Vad är ett Smart Hem, Svaret är att ett smart hem skall förenkla för alla i hemmet och kanske ge lite guldkant på tillvaron, att man spar energi och förbrukning samt ger miljövinst är självklart för investeringen. 

Idag har elektronik branschen tagit en stor roll med smarta prylar som inte följer någon tydlig standard och inte är helt smarta utan ger mest möjlighet att styra saker på ett nytt sätt. För att bygga ett smart hem räcker det inte att köpa enskilda prylar som är smarta, för att kunna styra smart måste det finnas en central intelligens som med hjälp av sensorer kan styra, övervaka och larma. Detta innebär att en centralenhet är avgörande för funktion och intelligent styrning i det smarta hemmet, utrustningen måste stödja flera standarder och valet av utrustning blir då också begränsningen av vad du kan styra och hur säker lösningen blir i slutändan.

 

 Varför skall jag ha ett smart hem?

Från början handlade styrning om att automatisera fastigheter och syftet var då som nu att minimera kostnader för drift av fastigheten och detta stämmer väl med att tänka på miljövänliga lösningar. Med smarta hem breddas bilden att förenkla tillvaron i hemmet och jag kan styra och övervaka samt automatisera hela hemmet från en plats där jag befinner mig just för ögonblicket

Mina val av områden och styrningar

Vilka val man gör beror på vad man vill åstadkomma och vilken budget som begränsar och var i tiden utvecklingen befinner sig när investeringen görs. nedan mina val.

Mina val på central styrning har hamnat på Fibaro som en stabil lösning på allt som fungerar bra, och som komplement använder jag Home Assistant som inte kräver speciell hårdvara och kan driftas i din dator eller i flera virtuella miljöer och det är lätt att flytta och kopiera konfiguration till nya driftmiljöer dvs. mycket flexibel på många sätt.

Ovan visar ett antal områden som kan tillhöra det smarta hemmet.

Några exempel på smarta hemlösningar:

 • automatisera belysning
  • När jag kommer hem tänds grundbelysning och när jag går till köket tänds belysning automatisk
  • Växtbelysningen slår på bestämda tider
  • När det börjar skymma ute tänds utebelysningen
  • Styrning av belysning kan förutom med väggströmbrytare styras från fjärrkontroller eller mobilen och fler lampor kan styras på en gång med t.ex. middagsbelysning, biovisning
 • Säkerhet
  • Larm för huset slås av när jag kommer hem
  • Vid en vattenläcka stängs vattnet av automatiskt
  • inbrott larmar till central och skickar larm till dig och du får bilder av händelsen m.m.
 • Hygeniskt
  • Tvätta händerna doseras tvättmedel automatiskt när du sätter händerna under tvåldoseraren
  • när du har händerna under vattenkranen kommer vatten automatisk med rätt temperatur m.m.
Fibaro
Har varit en stabil och kompetent bra miljö som inte ligger i framkant men passar bra för klimatstyrning, belysning och de flesta smarta hem lösningarna

Home Assistant
En öppen utvecklingsmiljö om man vill och ligger i framkant samt mycket enkel att komma igång med men kräver lite mer när man vill bygga i framkant. Har mycket bra möjligheter att använda Fibaro som en aktiv underenhet. Och den mobila klienten ger bättre samt enklare styrning än Fibaro:s klient.