Vi har installerat solceller 2012 eftersom vi vill bidra mer aktivt till miljön där det gör klart märkbar skillnad, affären är inte lönsam på kort sikt men görs ändå!

Läget är inte helt rätt då taket är mot öster men kräver inte något bygglov på detta sätt

Anläggningen består av 28 paneler som var bäst 2012 och ger 250 W per panel vilket ger 7 kW totalt. Inkopplingen är gjord med två slingor vilket ger ungefär 700 volt som matar inverter KOSTAL piko 7.0

Anläggningen är ansluten till elnätet via EON och vi är microproducent och vi får ersättning enligt spot-priset -avdrag plus skatteåterbäring vilket totalt innebär ca: 1 kr / kWh

Att använda all el skälv minskar elräkningen och att vi laddar bilen när solen lyser minskar vår kostnad för bilen tydligt.

 

Loggning sker mot Suntrol som du hittar här!

 

Anläggningen har fungerat felfritt i nio år men 2021 slog åskan ned och kontrollerkortet där display och nätverk samt logg samlas gick sönder i augusti. Nytt kort skickades från Tyskland och byttes ut inom några veckor och allt är åter i drift. 

Under åtta år visar statistiken att anläggningen:
producerar 4666 kWh per år
i genomsnitt.

Läget på solceller är att morgonen skuggas celler av skog beroende på tid på året samt att taket vätter mot öst vilket ger ett max på 5-6 kW och morgonen är lågt pga. skugga

 

 

På dygnskurvan ovan från 14 juni 2020 syns tydligt att skuggan på morgonen gör att kurvan strax före 8 går brant upp när skuggan försvinner.

 

Till vänster ett år med produktion från 2020 där man tydligt ser att 3 månader från november till januari är dålig produktion vilket beror på solståndet knappt når upp över horisonten.

På Ljusterö ger enligt SMHI solinstrålningen mellan 975-1000 kWh / m2