All trådlös trafik påverkas av miljön som hindrar radiovågor t.ex. av väggar golv eller tak och andra material men även vilka frekvenser som används påverkar räckvidden i olika grad. Att placera antennerna högt upp (nära taket) hjälper ofta räckvidden.

En teknik att öka prestanda är mimo där en klient kan få tillgång till flera frekvenser (SU-MIMO) eller max 4 klienter kan få samtidig acess (MU-MIMO) vilket ofta finns från WiFi 5 eller 802.11AC.
För att motverka att klienter påverkar prestanda använder routrar flera frekvenser och har flera antenner eller som under senare tid har det kommit aimesh nätverk där flera hårvaror samverkar att skapa ett nätverk över en större yta.
Med den senaste standarden WiFi 6 eller 802.11AX ger varje kanal möjlihet för ett 30 tal klienter att samtidigt ha kontakt med varje antenn på routern, men då måste även klienterna ha detta stöd.

Så för att maximera prestanda och räckvidd ökar kostnaden, men det finns billiga lösningar men som ger mediåker prestanda, ta hjälp om du saknar kunskap. 

 Titta på denna youtub film om asus Aimesh som ger en bra grund om ämnet!

Historik för standarder för WiFi som bytte namn 2019, se Namn kolumn

Namn Standard År Beskrivning
WiFi 2 802.11a 1999 Utökning av 802.11 med upp till 11 Mbit/s 2,4 GHz.
WiFi 1 802.11b 1999 Utökning av 802.11 med upp till 54 Mbit/s via 5 GHz.
WiFi 3 802.11g 2003 54 Mbit/s, i 2,4 GHz, skall vara bakåtkompatibelt med 802.11b.
WiFi 4 802.11n 2009 600 Mbit/s i 2,4 GHz , eller 5,0 GHz. Ska vara bakåtkompatibelt med 802.11g och 802.11b.
WiFi 5 802.11ac 2012 1300 Mbit/s i 5 GHz . 802.11ac stöds i 5 GHz-bandet, är bakåtkompatibel med 802.11b, 802.11g och 802.11n.
WiFi 6 802.11ax 2019 11 Gbit/s i både 2,4 GHz, 5 GHz och i vissa fall 6 GHz (WiFi6E).