Fiber

Om du har fiber är det österåker stadsnät som finns på Ljusterö.
Behöver du support skall du vända dig till den leverantör du har för den tjänst du har problem med.

Tjänster som finns är Bredband (Internet), TV kanaler, Telefoni läs mer så hittar du leverantörer.

Läs mer: Fiber

Router

Att använda en router kopplat till internet är ett av det bästa skyddet mot skadliga intrång från internet. Viktigt är dock att uppdatera routern regelbundet och att ställa in viktiga parametrar för att försvåra intrång t.ex. byta lösenord till något som är svårt att gissa.

Läs mer: Router

WiFi

All trådlös trafik påverkas av miljön som hindrar radiovågor t.ex. av väggar golv eller tak och andra material men även vilka frekvenser som används påverkar räckvidden i olika grad.

Läs mer: WiFi