Syftet med denna webb är att ge en länksamling och lokal information runt Ängsvik, Ljusterö och familjen Einarsson, ha en trevlig stund på vår webb.

Detta innebär också att bilder skalar upp och ned med skärmstorleken inte bara texten och objekt områden visas också efter varandra istället för bredvid varandra om skärmen är för liten m.m.
 
Innehåll som hämtas från externa siter som Ängsviks sammfällighetsförening är inte Responsiv vilket innebär att detta kanske inte fungerar så bra i mobilen.
 
Menyer
Den menyn på toppen och botten är fasta med samma innehåll på alla webbsidor medan mittenmenyn ändrar sig beroende på val i toppmenyn.
På mobilen visas bara texten Meny och klickar man på detta kommer menyn fram. 
 
Privat moln
Här kravs inloggning för flera länkar och är tänkt för behöriga användare!
Behörighet tilldelas av Ola Einarsson
 
Om HTTP, HTTPS och SSL välj svensk undertext om du vill ha svenska
https://www.youtube.com/watch?v=hExRDVZHhig&t=152s
 

webbansvarig / Ola Einarsson